Hakkımızda

Gri Bölge

Toplumsal kutuplaşmanın etkisini zayıflatmayı amaçlayan,farklı üniversite ve şehirlerden gençlerin oluşturduğu bağımsız bir gençlik inisiyatifidir.

Gri Bölge siyah ya da beyazı tercih etme zorunluluğunu reddeden, kendini belirli bir kimlikle tanımlamayan veya birçok kimlikle tanımlayan veya kendini net bir kimlikle tanımlasa bile tanışmak, dinlemek için kendisine benzemeyenlerle buluşmak isteyen gençlerden oluşmaktadır. 

Etkinliklerimizde farklı kimliklerden ve geçmişlerden gençlerin bir araya gelmesi, sağlıklı bir diyalog ortamının oluşturulması temel önceliğimizdir.Bu diyalog ortamını sağlamak için gençlerin kendi tecrübelerini veya ilgi alanlarını paylaşıp sunduğu ve ardından serbest tartışmalar yürüttüğü “Gri Bölge Toplantıları” düzenlenmektedir. 

Gençlerin önemli bulduğu ancak siyaset ve sivil toplumda yeterince yer bulmayan konularda gençleri, sivil toplum örgütleri ve siyasilerle buluşturup gençlerin çözüm önerilerini, sorunlarını açık ve net bir şekilde aktardığı “Gri Meydan” toplantılarıyla bu diyalog ortamı genişlemektedir. 

Bu diyalog ortamı sayesinde gençler hem kendi tecrübe ve sorunlarını özgürce ifade edebilmekte; hem de farklı toplumsal kesimlerin tecrübelerini ve sorunlarını bizzat dinleme fırsatı elde etmektedir. Buradan yola çıkarak kendisine benzemeyenleri anlama gayretinde olan kişilerle düzenlediğimiz “Gri Tecrübe” söyleşi serisi kişisel ve toplumsal tecrübe üzerine yoğunlaşmaktadır.

Düzenlediğimiz her etkinlikte, empatiden uzak saldırgan bir ikna etme gayesi içeren sağlıksız bir tartışma ortamı yerine her türlü fiziksel, psikolojik şiddetten, nefret söyleminden, ayrıştırıcı ifadeden uzak toplumsal cinsiyet eşitliğini her aşamada temel alan, kimsenin sohbeti domine etmediği ve birbirinin iyiniyetini sorgulamadığı anlayışlı bir diyalog ortamının oluşması kolektif yönetim yapımızın temel önceliğidir.

Gri Bölge’nin amacı, herkesin kendini özgürce ifade edebildiği, toplumsal hayatta giderek artan kutuplaşma nedeniyle birbiriyle konuşma, tanışma fırsatı bulamayanların bir araya gelebildiği barışçıl bir kamusal alan yaratmaktadır.

Gri Bölge’nin uzun vadede edindiği misyon, gençler arasında gittikçe etkisini kaybeden toplumsal kutuplaşmanın gücünü zayıflatmak ve gençlerin kendi hayatlarında uyguladığı bir arada yaşama pratiklerini tüm topluma yaymaktır.