Gri Meydan

Gençlerin önemli bulduğu ancak siyaset ve sivil toplumda yeterince yer bulmayan konularda gençleri, sivil toplum örgütleri ve siyasilerle buluşturup gençlerin çözüm önerilerini, sorunlarını açık ve net bir şekilde aktardığı Gri Meydan toplantılarıyla bu diyalog ortamı genişlemektedir.

  • gribolge.org@gmail.com