gri Bölge Toplantıları

Farklı kimlikten ve görüşten gençlerin kendi tecrübeleri veya ilgi alanları hakkında sunum yaptığı ve ardından serbest tartışmaların yürütüldüğü haftalık toplantılar.

Türkiye Spor Camiasında Kadın

12 Temmuz 2020 tarihindeki 6. Gri Bölge toplantısında Zeynep Naz Türkmen, Türkiye Spor camiasında kadın konulu sunumunu yaptı. Sunum sonrasında kadın sporcuların spor ekonomisindeki yeri ve Türkiye’de kadınları spora katılmaktan uzak tutan nedenler tartışıldı.

Sağlık Sistemleri Işığında Sağlık Politikaları

5. Gri Bölge toplantısında Bayram Taşçı'nın sunumuyla evrensel sağlık sistemlerinin köken aldığı 4 temel sağlık sistemi modeli üzerinden ülkelerin sağlık politikalarına değilindi. Ardından Sağlık Bakanlığının paylaşmış olduğu istatistikler ışığında ülkemizdeki sağlık politikaları değerlendirildi.

İklim Krizi ve Türkiye

4. Gri Bölge toplantısında Selin Gören'in iklim hareketi, FFF hareketi hakkındaki sunumunun ardından iklim krizinin etkilerini, insanları bilinçlendirmek etkili olacak yolları, gençlerin rolünü ve siyasette iklim krizinin gündeme alınmasının önemi tartışıldı.

Türkiye'de Yahudiler ve Antisemitizm

3. Gri Bölge toplantısında Türkiye'de Yahudiler ve Antisemitizm adlı sunum ile Nesi Altaras dinleyicileri Yahudi toplumuyla tanıştırmaya, Cumhuriyet dönemindeki önemli olayları anlatmaya ve günümüzde karşılaştıkları sorunları özetlemeye çalıştı. Ailesinin hikayesi ile Yahudi toplumunu anlattı.

Türkiye'de Engellilerin Eğitime Erişimi

2. Gri Bölge toplantısında Türkiye’deki engelli öğrencilerin ve gençlerin eğitim hayatında yaşadığı temel sorunlardan ve olası çözüm önerilerinden, derneklerin bu konudaki çalışmalarından konuşuldu.

İş Hayatında Engelliler

İlk Gri Bölge toplantısında Emre, kişisel tecrübelerinden yola çıkarak iş hayatında engellilerin yaşadığı sorunlardan, olası çözüm önerilerinden bahsetti. Şirketlerin ve kurumların erişilebilir olması gerektiğini vurguladı. Emre’nin sunumunun ardından iş hayatındaki engelli kotasını tartıştık.

Toplantılara katılmak için!